MDInstitute

Celostní dvouleté studium pro duly

Další ročník studia pro duly začne na podzim 2025 a přijímací řízení proběhne koncem roku 2024 v Havířově. Už nyní můžete poslat svou přihlášku.

PŘEDSTAVUJEME

Maia doula institute

Komplexní vzdělávací program pro duly a poporodní duly se zaměřením na další zkvalitňování společensky uznávané profese, která se stane samozřejmou součástí péče o zdravé ženy, a to ve spolupráci se zdravotnickým týmem v České a Slovenské republice.

Jsi žena, kterou volá téma laskavého příchodu na tento svět, zrození, porod, mateřství? Láká tě možnost podpořit jinou ženu v těhotenství, u porodu a v šestinedělí?

Ráda by sis dopřála ucelené a kvalitní vzdělání, věrohodné informace s podporou našeho multidisciplinárního odborného týmu?

Studium pro duly MDInstitute

Chceš mít dostatek informací, dovedností a podpůrných praktických i teoretických nástrojů, aby ses mohla stát sebevědomou a vzdělanou průvodkyní žen v jednom z nejvýznamnějších období jejich života?

Chceš se stát dulou - profesionálkou ve svém oboru, která bude respektována porodním týmem?

Pak se staň součástí MDInstitute, který chce vedle dalších organizací podporovat profesionalizaci  dul v českém a slovenském porodnictví.

MDInstitute

KAM SMĚŘUJEME

Naším přáním je, aby dula byla nejen vzdělaná a sebevědomá, ale zároveň pokorná a laskavá průvodkyně ženám v období těhotenství, porodu a mateřství.

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT

NAŠE VIZE

Naším cílem je naplnění vizí: spokojená rodina, pozitivní zkušenost z porodu a prevence porodního traumatu. Snažíme se o podporu přirozeného vztahu matka – dítě, podporu kojení, nošení a zdraví. Zdravá rodina je základem celé společnosti.

MDInstitute studium pro duly

Profesionalizace duly v českém a slovenském porodnictví

Profese je svobodné povolání podložené odbornou přípravou. Dula je sebevědomá kompetentní odbornice vyškolená v oblasti fyziologie porodu, která poskytuje emocionální, fyzickou a vzdělávací podporu matce během fáze těhotenství, porodu a v poporodním období. Její role je pomáhat ženám zažít porod jako bezpečnou, nezapomenutelnou a posilující zkušenost s ohledem na individuální přání a potřeby celé rodiny.

MDInstitute studium pro duly

Podpora vzniku profesionálního vztahu porodní asistentka - dula

Dula nenahrazuje ošetřovatelský ani jiný zdravotnický personál. Je v dobré komunikaci s porodní asistentkou například při nepostupujícím porodu, po předchozí traumatické zkušenosti z porodu či jiných situacích vyžadujících kontinuální péči. Vycházíme z našich dlouhodobých osobních zkušeností dobré spolupráce dul a zdravotníků v komunitním i nemocničním prostředí.

MDInstitute studium pro duly

Dula - součást multioborové spolupráce

Dula je součástí multioborové spolupráce. Spolupracuje nejen s budoucí rodinou, ale také s porodním týmem, fyzioterapeutkou, porodní asistentkou, psychoterapeutkou....

Přejeme si mezioborovou spolupráci pomáhajících profesí

Bez mezioborové spolupráce pomáhajících profesí a propojení se ve společný záměr laskavého zrození může být pro ženy porod náročný až traumatizující. A ke smysluplné spolupráci chceme přispět, protože zdravá společnost potřebuje silné matky a děti, které si zažijí něžný příchod na tento svět.

KDO JSME

ZAKLADATELKY MDI

Jsme Anna Kohutová a Monika Valová

Naší společnou vizí je vytvoření profesní multioborové spolupráce ve prospěch zdravé a silné rodiny. Dlouhodobě se obě zasluhujeme o vzdělanost laické a odborné veřejnosti. 

DŮVODY PRO STUDIUM NA MDInstitute

PROČ MDI?

Studium u MDI je prezenční, probíhá živě, v interakci s jednotlivými lektory. Náš celostní lektorský tým se opírá o aktuální a vědecky podložené informace, které vedou ke vzdělanosti duly a její schopnosti podporovat rodinu v období mateřství.

vzdělanost

Vzdělání MDI je postaveno na osobním přístupu  jedinečného týmu 18 lektorů, který nemá svou komplexností v ČR a SR obdoby. Všechna zásadní témata předávají lektoři moderní formou v přímé interakci se studentkami.
Jednotlivé bloky, ve kterých bude výuka probíhat, jsou v délce trvání
3-4 dnů. To proto, aby byl plně využit čas všech zúčastněných, aby mezi studentkami mohl vzniknout prostor pro přátelské a podporující vazby a vzájemné procvičování jednotlivých praktických témat.

komplexnost

MDI nabízí vzdělání komplexního rázu. Absolventky po ukončení studia nebudou muset nutně pro výkon své profese navštěvovat jiné kurzy. Všem probíraným tématům se věnujeme do hloubky, aby byly ihned uchopené do praxe.

Naše studentky obdrží ke každému tématu kvalitní skripta, ke kterým se budou moci kdykoliv vracet. Budou také v přímé komunikaci s lektory, jejichž práce je podložena dlouholetou praxí. Studentky budou za naší podpory vedeny k tomu, aby své teoreticky nabyté vědomosti prohlubovaly svou praxí.

propojenost

MDI je rodinnou institucí pro začínající duly z ČR a SR, kde se mohou cítit bezpečně a podporované. Maia doula institute je ale také sjednocujícím vzdělávacím institutem pro nové i zkušené duly, které si přejí rozšířit své vzdělání. Nevyžadujeme členské příspěvky ani neznemožňujeme příslušnost k jakékoli jiné profesní organizaci.

MDI netvoří konkurenční prostředí, ale chce SJEDNOCOVAT.

SPOLUPRÁCE s PORODNICEMI

MDI vytváří příležitost pro mentorovanou praxi během studia. Nabízí svým studentkám možnost spolupráce s vybranými porodnicemi v ČR. Naší vizí je vytvoření vazeb mezi dulou a porodní asistentkou, které se pozitivně promítnout do porodního procesu rodící ženy.

certifikace

Podmínkou ukončení studia bude absolventská práce, několik osobních terapií, návštěvy supervizí a pravidelná komunikace s mentorkami. Certifikát však není jen listinou k založení, ale dokladem dokazující erudovanost a velmi komplexní vzdělání, jenž lze okamžitě uvést do praxe.

ZÁZEMÍ a KOOPERACE

MDI aktivně vytváří zázemí pro práci duly ve zdravotnických zařízeních i po certifikaci. Zasluhujeme se o to, aby byly duly vítané a oceňované. A aby zdravotníci věděli, jak s nimi kooperovat. Našim dulám chceme vytvořit profesní a podporující zázemí. Garantujeme dobré jméno MDI = klíč k výkonu povolání duly v jednotlivých vybraných porodnicích.

MDI právě nyní otevírá první ročník dvouletého studia pro duly 2024/2026.

ŘEDITELKA MDInstitute

ANNA KOHUTOVÁ

Komunitní porodní asistentka, mentorka porodnické praxe, zakladatelka vzdělávacího projektu Vzdělávání v porodnictví s.r.o.

Dlouhodobě pečuji o ženy v době těhotenství, porodu a poporodním období. Přeji si, aby zdravé ženy byly v péči porodních asistentek a dul, coby laskavých průvodkyň ženám na jejich cestě za svým porodem a jemným mateřstvím.

Jsem mentorkou porodnické praxe a mými vzdělávacími kurzy prošlo mnoho porodních asistentek, dul a fyzioterapeutek z ČR a SR. Jsem také lektorkou ve Slovenské asociaci dul.

Více jak 35 českých a slovenských porodnic absolvovalo můj odborný kurz Umění porodní asistence, který se zaměřuje na podporu normálního porodu. V MDI budu vyučovat ve 4 blocích zaměřených na podporu zdravého těhotenství a porodu.

SPOLUZAKLADATELKA MDInstitute

MONIKA VALOVÁ

Dula, laktační poradkyně, vizionářka, zakladatelka a majitelka Steamy.cz

Snažím se už několik let o to, aby ženy v porodnicích prožívaly své porody ve své síle a stávaly se silnými a šťastnými matkami.

Učím duly a porodní asistentky pracovat s bylinnou napářkou, která je velmi jemnou technikou podpory porodního procesu a tuto techniku budu také vyučovat zde v MDI. V rámci studia budu v přímé interakci a komunikaci se studentkami.